fireTMS 
Driver

projekcie

fireTMS Driver to mobilny menedżer zadań dla branży logistycznej. Stworzyliśmy tę aplikację dla fireTMS, aby usprawniać komunikację na linii kierowca-dyspozytor.

fireTMS Driver
hero arrow icon

Problem

Pracownicy firm transportowych wykorzystują w codziennej komunikacji smartfony lub tablety. Pojawiła się więc potrzeba posiadania aplikacji, która umożliwiłaby przeniesienie najważniejszych funkcji platformy fireTMS w sferę mobilną. Stworzyliśmy więc aplikację mobilną w systemie Android od zera.

Wyzwanie

Aplikacja przeznaczona do porozumiewania się z kierowcami wymagała stworzenia koncepcji funkcjonalnego czatu. Opracowaliśmy więc funkcje, takie jak możliwość wyciszania czatu, dodawanie nowych użytkowników do wspólnego czatu oraz zaawansowany system powiadomień i notyfikacji. Wyzwaniem było też zaprojektowanie map, które będą zawierać najważniejsze trasy dla dyspozytorów. Naszym celem stało się odtworzenie punktów komunikacji, które w wersji mobilnej będą pokrywać się 1:1.

fireTMS Driver

Rozwiązanie

Aplikacja fireTMS Driver ułatwia firmom transportowym kontrolowanie zleceń oraz umożliwia szybką wymianę informacji z kierowcami, bieżące monitorowanie przewozu i przesyłanie dokumentów do księgowości.

Kotlin

Kotlin

Dagger2

Multimodular Architecture

Room Database

Retrofit

Efekt

Dzięki fireTMS Driver możesz monitorować transport w czasie rzeczywistym, szybko wystawić fakturę po dostarczeniu ładunku oraz efektywnie zarządzać flotą. Najważniejsze funkcje aplikacji fireTMS Driver: Nawigacja - aplikacja umożliwia nawigację trasy zlecenia od punktu startowego lub od najbliższego punktu załadunku. Nawigacja na telefon posiada również opcję pobrania komend głosowych w różnych językach. Mapy Offline - do nawigacji trasy pomiędzy punktami załadunków i rozładunków kierowca może wykorzystać mapy drogowe w trybie offline. To duże ułatwienie, ponieważ dostęp do Internetu potrzebny jest tylko do pobrania map i przeliczenia trasy. Co ważne, mapy dla ciężarówek są szczegółowe i na bieżąco aktualizowane. Monitoring pracy kierowców - dzięki funkcji wysyłania statusów z trasy kierowca może na bieżąco raportować o sytuacji, w jakiej znajduje się na trasie. Wystarczy, że wybierze aktualną pozycję z listy statusów, jak np. kontrola celna, tankowanie lub odpoczynek i wyśle ją do fireTMS. Informacja pojawi się w systemie, a spedytor ma możliwość monitorowania położenia kierowcy i zlecenia. Chat z dyspozytorem - aplikacja umożliwia kierowcy wysyłanie komunikatów w postaci załączników, w tym zdjęć, filmów i plików w dowolnym formacie.

fireTMS Driver

Współpraca z appjet.io zaowocowała świetnymi wynikami. Dzięki organizacji zespołu na wysokim poziomie, realizacja projektu nastąpiła niezwykle sprawnie. Pomysłowość i pozytywne nastawienie zespołu sprawiło, że praca przebiegła w duchu innowacyjności i dobrej atmosferze.

Marcin Stano, Product Owner, fireTMS

fireTMS Driver

Sprawdź strony internetowe, z których jesteśmy dumni

Umów się na bezpłatną wycenę

Tło